Teama de virus răpune economia

Reprezentanțele auto sunt locuri sigure pentru desfășurarea afacerilor, există spații generoase și este foarte ușor să se limiteze prezența numărului de persoane din showroom: nimeni în afară de 1 sau 2 vânzători simultan, 1 sau 2 clienți concomitent, funcție de dimensiunea fiecărei reprezentanțe. Adesea, spațiile de expunere a autovehiculelor sunt foarte înalte din rațiuni estetice, fapt care le transformă în adevărate spații deschise: aerul are loc să se ridice până la tavanul foarte înalt.